عناوین طرح های پژوهشی مورد نیاز سازمان فنی و حرفه ای کشور

مورد نیاز جهت اجرای موفق طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان  دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار به نیروی متخصص

الف. آموزش های فنی و حرفه ای و اموزش عالی

 1. تببین اهمیت تدوین نقشه راه آموزش های فنی و حرف ای در راستای استراتژی های توسعه ای
 2. تببین اهمیت تدوین نقشه راه اموزش های عالی کشور در راستای استراتژی های توسعه ای
 3. بررسی و شناسایی ظرفیت های مراکز آموزش فنی و حرفه ای در ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان
 4. آینده پژوهی آموزش های فنی و حرفه ای و آموزش عالی کشور در افق ۲۰ ساله آتی
 5. شناسایی روند ها و چالشهای پیش روی آموزش های فنی و حرفه ای در دو دهه آینده
 6. شناسایی روند ها و چالشهای پیش روی آموزش های عالی در دو دهه آینده
 7. آسیب شناسی نظام آموزشی های فنی و حرفه ای و آموزش  عالی در پاسخگویی به نیاز بازار کار
 8. آسیب شناسی آموزش های فنی و حرفه ای بر  دستیابی به فرصت های شغلی
 9. تبیین نقش آموزش های فنی و حرفه ای بر دستیابی به فرصت های شغلی کارجویان تحصیلکرده با فارغ التحصیلان مقاطع تحصیلی دیپلم و پایینتر
 10. تاثیر  اموزش های فنی و حرفه ای بر دستیابی فرصت های شغلی دانش اموختگان دانشگاهی
 11. آسیب شناسی و پیامد سنجی اجرای طرح کارورزی در سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ بر اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی
 12. پیامد سنجی اجرای طرح یا دوره های کاراموزی به شیوه نوین (دانشگاه صنعتی سهند تبریز و اداره کل اموزش فنی و حرفه ای تبریز)
 13. مقایسه فرآیند مدیریت اموزشی (از نیاز سنجی آموزشی تا رهگیری وضعیت اشتغال دانش آموختگان) در دانشگاه های دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، علمی کاربردی و پیام نور در جهت شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها در تربیت نیروی کتخصص بازار کار کشور
 14. مقایسه میزان تاثیرگذاری آموزش های دانشگاهی و فنی و حرفه ای در ارتقاء سطح بهداشتی، ایمنی و سلامتی نیروی کار
 15. آسیب شنماسی زیر ساخت های سخت افزاری، نرم افزاریف نیروی انسانی و سازمان افزاری مراکز اموزش فنی و حرفه ای به تفکیک ۶۵ گروه آموزشی
 16. ارزیابی اجرای طرح اعتبار سنجی مراکز اموزش دولتی و آموزشگاه های آزاد بر  بهبود کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای
 17. بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای بر تشکیل و ارتقاء مهارت شاغلین و بهره وری بنگاه های اقتصادی
 18. ارائه مدل مدیریت استراتژیک آموزش های فنی و حرفه ای و اموزش عالی در کاهش آسیب های اجتماعی
 19. ارائه مدل مدیریت استراتژیک آموزش های فنی و حرفه ای
 20. نقش آموزش های فنی و حرفه ای و اموزش عالی در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه
 21. بررسی و مطالعه نقش و تاثیر موسسه علمی- کاربردی مهارت بر اموزش های فنی و حرفه ای
 22. نقش آموزش های فنی و حرفه ای و اموزش های عالی در تربیت نیروی متخصص کشور
 23. نقش آموزش های فنی و حرفه ای و اموزشهای عالی در کسب  جایگاه برتر کشور در لبه دانش و تکنولوژی
 24. شناسایی ساز و کارهای بهره برداری از ظرفیت استادکاران مهارتی در تضمین کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای
 25. مطالعه و آسیب شناسی زیر نظام ها و فرایند های آموزشی نظام اموزش فنی و حرفه ای و آموزش عالی جهت پاسخگویی به نیروی متخصص مورد نیاز بازار  کار کشور
 26. آسیب شناسی و مطالعه نظام برنامه ریزی آموزشی و درسی اموزش عالی و اموزش های فنی و حرفه ای در پاسخگویی به تامین نیروی ماهر متخصص بازار کار کشور با رویکرد آینده نگری
 27. مطالعه و آسیب شناسی نظام مدیریت در هر نظام اموزش عالی و اموزش فنی و حرفه ای

ب. آسیب شناسی قوانین، مقرررات، سیاست ها و برنامه ها

۲۸. آسیب شناسی قوانین و مصوبات بخش های اقتصادی در جذب نیروی تحصیلکرده به سمت بنگاه ای اقتصادی

۲۹.آسیب شناسی قوانین و مصوبات جهت تبیین ارتباطات دولت-دانشگاه-صنعت

۳۰. آسیب شناسی قوانین و مقررات مالیاتی و بیمه ای در ارتقاء مستمر بهره وری نیروی انسانی و بنگاه ای اقتصادی

۳۱.بررسی و مطالعه قوانین و مصوبات تآثیرگذار بر ناکارمدی نظام اموزش عالی بر تربیت نیروی متخصص مورد نیاز بازار کرا در کشور

۳۲. بررسی و مطالعه موانع قوانین حمایتی نیروی کار(قانون کار و تامین اجتماعی) بر جذب تحصیلکردگان در بخش های اقتصادی

۳۳.مطالعه و بررسی سیایت ها و قوانین مرتبط با اموزش های فنی و حرفه ای کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه

۳۴. سیاست های گسترش آموزش فنی و حرفه ای در سال های اخیر

۳۵.توسعه سیاست گذاری در اموزش های فنی و حرفه ای با استفاده از آینده نگری و آینده پژوهی

۳۶. ساز و کار استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و خیرین جهت تأمین منابع مالی جهت توسعه اموزش های فنی و حرفه ای

ج. بازار کار و اشتغال

۳۷. بررسی و مطالعه تطبیقی نطام جامع اطلاعات بازار کار در کشور های توسعه یافته(حداقل ۵ کشور)

۳۸. بررسی و مطالعه تطبیقی نظام جامع اطلاعات بازار کار در کشور های در حال توسعه(حداقل ۳ کشور)

۳۹.آسب شناسی عدم توجه به نیازهای بازار کار ملی و منطقه ای در پذیرش دانشجویان

۴۰.شناسایی موانع نهادینه سازی ارتباطات دانشگاه ها-مراکز آموزش فنی و حرفه ای و بنگاه های اقتصادی در اشتغال دانش آموختگان

۴۱.نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحقق سیاست های ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری (اقتصاد مقاومتی، اشتغال، انرزی، آب و ....)

۴۲.ریشه یابی علل و تعویق وود جمعیت در سن کار(۱۰-۶۴) فعال و غیر فعال به لازار کار در دو دهه اخیر

۴۳. بررسی و مطالعه سرفصل های درسی رشته ای دانشگاهی فنی و مهندسی، علوم پایه انسانی، هنر و علوم پزشکی با نیاز بازار کار ملی و بین المللی

۴۴.ارائه الگوی نیازسنجی بخش های اقتصادی به نیروی تحصیلکرده ماهر

۴۵. بررسی آزمون های استخدامی بین المللی و بومی کردن آزمون ها(هوش، مهارت، استعداد فنی و اداری، شخصیت، خلاقیت و قضاوت، سرپرستی و مدیریت و علاقه)- جهت بهره برداری در ارتقای کیفیت اموزش های فنی و حرفه ای

۴۶. شناسایی فرصت های اشتغال و حضور موثر ایران در بازار کار بین المللی به ویژه فناوری های بند های الف، ب، ج نقشه جامع علمی کشور

۴۷.کار شایسته، آموزش های فنی و حرفه ای، اشتغال پایدار

۴۸.آینده نگری و آینده پژوهی اشتغال و آموزش های فنی و حرفه ای

۴۹. نظام طبقه بندی مشاغل

۵۰.شبکه اطلاعاتی شغلی

۵۱.چارچوب صلاحیت آموزش های شغلی

۵۲.چاچوب صلاحیت های حرفه ای

۵۳.نظام ملی صلاحیت های حرفه ای

د.نقش دانشگاه ها

۵۴. شناسایی مکانیزم مورد نیاز جهت نقش آفرینی موثرتر دانشگاه ها در تربیت نیروی انسانی تحصیلکرده و ماهر مورد نیاز بازار کار کشور

۵۵. ارائه الگوی اثربخش ارتباطات دولت-صنعت برای تربیت دانشجویان اشتغال پذیر و کارافرین

۵۶. آسیب شناسی رسالت و ماموریت های دانشگاه ها در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری و اشتغال

۵۷. مقایسه تحقق رسالت ها و ماموریت های دانشگاه های دولتی، آزاد، غیرانتفاعی، علمی و کاربردی و پیام نور

ه.وضعیت دانشجویان و دانش آموختگان

۵۸. مقایسه و علل آسب های اجتماعی بین دانش اموختگان نظام آموزش عالی و فارغ التحصیلان سایر نظام های آموزشی کشور

۵۹. آسب های عوامل تاثیر گذار ب  اشتغال دانش آموختگان از ابعاد فردی دانشگاهی و اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و اداری

۶۰.مطالعه و بررسی تطبیقی نقش اشتغال و بیکاری دانش اموختگان دانشگاهی در امنیت ملی و منطقه ای

۶۱.مطالعه و بررسی سیاست های پولی و مالی کشور بر اشتغال در بنگاه های اقتصادی و جذب دانش آموختگان دانشگاهی

۶۲.بررسی دلایل و عوامل پاین بودن سهم نیروی انسانی تحصیل کرده در بخش های اقتصادی غیر دولتی

۶۳.شناسایی ساز و کار جلب همکاری شرکت های بین المللی در حوزه های فناوری های اولویت دار کشور در جذب و به کارگیری دانش اموختگان مهارت آموخته

۶۴.مطالعه و بررسی پیامد های بیکاری و اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی بر انسجام نظام اجتماعی

۶۵.مطالعه و بررسی پیامد های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بیکیاری و اشتغال دانش اموختگان دانشگاهی

۶۶. بررسی و مقایسه سطح حقوق و دستمزد ئاقعی و اسمی دانش آموختگان دانشگاهی در بخش های دولتی و غیر دولتی در ۵ دهه اخیر

۶۷. مقایسه وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته های پر مخاطب دانشگاهی(کامپیوتر، مدیریت، علوم تربیتی، مهندسی مکانیک، شیمی، فیزیک، مشاوره و....) در ایران و کشور های توسعه یافته یا در حال توسعه(کره جنوبی، ترکیهف برزیل....)

و.مطالعات تطبیقی و بین المللی

۶۸. مطالعه تطبیقی تجارب وطرح های کشور های توسعه یافته و در حال توسعه در هدایت دانشجویان و دانش آموختگان به بازار کار

۶۹. مطالعه تطبیقی سیاست های اشتغال کشور های توسعه یافته جهت بهره برداری از فرصت پنجره جمعیتی برای نیل به توسعه پایدار

۷۰.مطالعه تطبیقی ساز و کار های استفاده از ظرفیت های متقابل دانشگاه ها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای و بنگاه های اقتصادی دانش بنیان کشور های توسعه یافته، در حال توسعه با ایران در اشتغال دانش اموختگان

۷۱.مطالعه تطبیقی عوامل و دلایل نرخ فزاینده بیکاری و اشتغال دانش اموختگان دانشگاهی در ایران ئ ۱۰ کشور با قدرت اقتصادی برتر

۷۲. مطالعه تحلیل بانک های اطلاعات شغل بین المللی و راهکارهای استفاده

۷۳.مطالعه تطبیقی نظام ملی صلاحیت حرفه ای ملی کشور های توسعه یافته و در حال توسعه و نقش بر اشتغال

۷۵. بررسی و مطالعه الگوها و طرح های مشابه طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار به نیروی متخصص در کشور های جهان

۷۶. مطالعه و بررسی استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی غیر دولتی در اشتغال تحصیل کردگان کشور

۷۷. بررسی الگوهای بین المللی به منظور ارائه الگوی جهت انطباق استاندارد های اموزشی شغل و شایستگی با سرفصل های درسی رشته های تحصیلی

۷۸.شناسایی مراجع بین المللی صدور گواهینامه صلاحیت حرفه ای به تفکیک هریک از ۶۵ گروه آموزشی( ۶۵ عنوان)

۷۹.مقایسه تطبیقی سرمایه، فکر، انسانی، سیاسی، روانشناختی، اجتماعی و فرهنگی متولیان نظام اموزشی رسمی و غیر رسمی کشور(سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و....)

ز.نقش  بخش های اقتصادی، اجتماعیف فرهنگی، سیاسی و...

۸۰. مطالعه و بررسی ظرفیت های شغلی و توانمندی های فناورانه بخش های اقتصادی(۶۵ گروه اموزشی سازمان)

۸۱. بررسی و مقایسه استراتژیهای توسعه بخش های مختلف اقتصادی ایران با ۱۰ قدرت برتر اقتصادی جهان(۴۰ عنوان)

۸۲. بررسی و مقایسه استراتژی های توسعه بخش های مختلف اقتصادی ایران با کشورهای در حال توسعه دارای نظام اقتصادی کارا و نواور

۸۳. بررسی و مطالعه سیاست های خارجی کشور بر اشتغال دانش آموختگان در بخش های اقتصادی

۸۴. مطالعه و بررسی راهکار های عملیاتی برای تحقق سایت های اقتصاد مقاومتی و اشتغال و علم و فناوری ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری در نظام اموزش رسمی و غیر رسمی کشور

۸۵. آسیب شناسی برنامه ریزی های آموزشی ئ اقتصادی کشور براساس گزارش های آماری منتشره(مرکز امار ایران، بانک مرکزی، موسسات پژوهشی و برنامه ریزی دستگاه های اجرایی)

۸۶. بررسی سازگاری و انطباق سیاست های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدیریت نظام اداری و حقوقی و کشور در راستای ایجاد اشتغال مولد و پایدار

ح. پیامد های طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهی با هدف تامین نیازهای بازار کار به متخصصین

۸۷. پیامد سنجی اجرای طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز

۸۸.بازار کار کشور به نیروی متخصص بر بهروه وری بنگاه های اقتصادی

۸۹. پیامد سنجی اجرای طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص بر توسعه و رشد شرکت های دانش بنیان

۹۰. پیامد سنجی اجرای طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص بر ازتقاء جایگاه ایران در مدل های ارزیابی ارائه شده از سوی سازمان های بین المللی

۹۱.بررسی م مطالعه ظرفیت های قابل بهره وری از عضویت ایران در سازمان های بین المللی در اجرای موفق طرح ارتقاء شلیستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص

۹۲.پیامد سنجی اجرای الگوی شایستگی طرح شاداب ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص (مهارت های نرم، مهارت های محیط کار، صنعت عام و خاص، مدیریتف ایمنی، بهداشت و سهام بر نیل به توسعه پایدار)

۹۳. پیامد سنجی اجرای طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان  و دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار به نیروی متخصص بر بهره وری نظام آموزشی کشور

۹۴.بررسی و مطالعه نقش دستگاههای اجرایی در اجرای موفق طرح ارتقاء شایستگی های فنی و حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص

۹۵. بررسیر و مطالعه نقش مجلس شورای اسلامی در اجزای موفق طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص

۹۶.بررسی و مطالعه نقش شورای عالی کشور از جمله (انقلاب فرهنگی، اقتصادی، عالی اشتغالف روابط کار و ....) در اجرای موفق طرح ارتقاءشایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان با رویکرد رفع نیازهای بازار کار به نیروی متخصص

۹۷.مطالعه و بررسی ظرفیت های بهره بهره لرداری از کارگران نمونه، کارآفرینان، صنعتگران و کشاورزان نمونه در اجرای موفق طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان با رویکرد رفع نیاز بازار کار کشور به نیروی متخصص

۹۸. مطالعه و بررسی عوامل و زیرساخت های سخت افزاری ، نرم افزاری، سازمان و نیروی انسانی مورد نیاز اجرای موفق طرح شاداب (ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیازهای بازار کار کشور به نیروی متخصص)در سطح ملی و استانی مورد نیاز جهت اجرای موفق طرح ارتقاء شلیستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز های بازار کار به نیروی متخصص

۹۹. شناسایی مکانیزم های مورد نیاز بهره برداری از حضور موثر ایران در سازمان های بین المللی جهت اجرایی شدن طرح ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار به نیروی متخصص

۱۰۰. مطالعه و بررسی عوامل موثر بر موفقیت مشارکت واحد های کارورزی و توسعه مهارتف کارآموزی و توسعه مهارت، و ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان در دانشگاه ها در هدایت دانشجویان و دانش اموختگان به سمت بازار کار

۱۰۱. مطالعه و بررسی الگوهای نیاطسنجی مهارتی و شغلی مورد نیاز اجرای طرح ارتقائ شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیاز بازار کار به نیروی متخصص

ی. سایر موارد

۱۰۲.مطالعه و بررسی ساز و کارهای مورد نیاز جهت اجرایی شدن قانون الزام به فراگیری اموزش های فنی وحرفه ای جهت اشتغال به کار

۱۰۳.بررسی و مطالعه ساز و کار های مورد جهت طراحی و استقرار نظام صلاحیت حرفه ای

۱۰۴.آسیب شناسی طرح های مهارت آموزی دانشجویان و دانش آموزان از جمله طرح های کاد، کاج، کارآموزی، کارورزی، استاد شاگردی نوین، مراکزASD، طرح هجرت، ۱۸ ماهه ایران آلمان

۱۰۵.طراحی الگوی ارزشیابی

۱۰۶.شناسایی مکانیزم های حمایتی جهت بهره برداری از ظرفیت حمایتی ایرانیان خارج از کشور در اجرای موفق طرح ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگیان دانشگاهی با رویکرد رفع نیازهای بازار کار به نیروی متخصص در کشور های جهان

۱۰۷.بررسی و مطالعه ضرورت ایجاد مرکز ملی انتقال تکنولوژی در افزایش ظرفیت رقابت پذیری ملی

۱۰۸. تببین ساختار و تشکیلات و مرکز انتقال تکنولوزی به منظور حمایت از توسعه و تربیت نیروی انسانی ماهر

۱۰۹.مطالعه ساز و کارهای استفاده از ظرفیت های متقابل دانشگاه هاف مراکز فنی و حرفه ای و بنگاه های اقتصادی در اشتغال دانش اموختگان

۱۱۰.سازو کارهای بهره برداری از ذی نفعان و ذی نفوذان حرفه ای و صنفی(دولتی و غیردولتی) در اشتغال جوینگان کار تحصیل کرده

۱۱۱. بررسی و مطالعه ساز و کارهای مورد نیاز جهت بهره برداری از ظرفیت اساتیدف مربیان، و خبرگان بخش های اقتصادی در اشتغال دانش آموختگان

۱۱۲. بررسی و مطالعه بهره وری سازمان های نظام صنفی حرفه ای در اشتغال جامعه تحت پوشش

۱۱۳. نقش فرآیند انتصاب روسای دانشگاه ها بر تحقق رسالت و ماموریت تربیت نیروی متخصص مورد نیاز بازار کار دانشگاه ها

۱۱۴. مطالعه و بررسی سازو کارهای بهره برداری استفاده از ظرفیتهای سازمان های نظام صنفی در اجرای طرح ارتقائ شلیستگی حرفه ای دانشجویان و دانش اموختگان دانشگاهی با رویکرد رفع نیازهای بازار کار به نیروی متخصص

۱۱۵.آسیب شناسی مکانیزم های همکاری و مشارکت مراکز آموزش فنی و حرفه ای ف دانشگاه ها، مراکز کاریابی، دفاتر ارتباط با صنعت، جامعه و دانشگاه ها، مراکز کارآفرینی و بنگاه های اقتصادی.

۱۱۶.نقش اموزش های فنی و حرفه ای در ارتقاء هوش هیجانی، هوش اخلاقی، هوش فرهنگی، هوش مصنوعی، هوش محدوده ای و حرکتی

۱۱۷. آموزش های فنی و حرفه ای و سبک زندگی

۱۱۸.ساز و کار های استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی بخش خصوصی در ارتقای کیفیت اموزش های فنی و حرفه ای

۱۱۹. ساز و کارهای استفاده از ظرفیت های بین المللی بخش خصوصی در ارتقائ کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای

۱۲۰.شناسایی ساز و کار ها و راهکارهای افزایش ضریب بهره برداری از ظرفیت مراکز آموزش فنی و حرفه ای

۱۲۱.شناسایی ساز و کار های سیاست گذاری، هماهنگی، مدیریت، تصمیم گیری در آموزش های فنی و حرفه ای در کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه

۱۲۲.بررسی و مطالعه نظام پایش، نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای در کشور های توسعه یافته و یا در حال توسعه

۱۲۳.مشاغل خانگی، آموزش های فنی و حرفه ای، فرصت ها و ظرفیت های پیش رو

۱۲۴. شناسایی و استخراج ظرفیت های مشاغل خانگی در اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و دانشجویان

۱۲۵.نقش بیمه بیکاری در توسعه و ارتقاء اموزش های فنی و حرفه ای

۱۲۶.نقش آموزش های فنی و حرفه ای در ارتقاء فرهنگ و مدیریت مصرف آب و انرژی کشور

۱۲۷.شناسایی ساز و کار های تحقق دیپلماسی مهارت و بهره برداری از ظرفیت های آن جهت حضور موثر در عرصه جهانی

۱۲۸. شناسایی ساز و کارهای تحقق دیپلماسی مهارت و بهره برداری از ظرفیت های آن جهت حضور موثر در عرصه جهانی

۱۲۹.ضرورت طراحی نظام دیده بانی در نظام آموزشی فنی و حرفه ای و نظام اموزش عالی

۱۳۰.نقش آموزش های فنی و حرفه ای در ارتقای توانمندی های فناورانه بنگاه های اقتصادی در صنعت