سپاس و درود بیکران ایزد منان را که توفیق خدمت به مردم شرافتمند و جوانان شایسته و فرزانه استان ایلام را مقدر فرمود.

امروزه دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار مبتنی بر دانش و حذف اقتصاد تک محصولی و رسیدن به اقتصاد دانش بنیان هدف جوامع پیشرفته و کشورهای در حال توسعه  است. لذا ایجاد و توسعه شرکت های دانش بنیان یکی از  مولفه اصلی رسیدن به توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش و فناوری  محسوب می شود. رسیدن به رشد اقتصادی مبتنی بر علم و فناوری نیازمند برنامه ریزی دقیق و اقدام و عمل هوشمندانه و تمرکز بر خلاقیت و نوآوری، سرمایه گذاری در بخش تحقیق و توسعه، ایجاد زیر ساخت های ارتباطی، راه اندازی پارک ها و مراکز رشد، تجاری سازی و تبدیل ایده به محصول و راه اندازی و ایجاد مراکز شتاب دهنده و حمایت همه جانبه از شرکت های دانش بنیان است.

بدون تردید  آنچه که به عنوان ضرورت اساسی در راستای شکل گیری اقتصاد دانش بنیان مطرح است، توجه به پتانسیل ها و مزیت های بومی و منطقه ای است. استان ایلام با برخورداری از  پتانسیل ها و مزیت های بومی و منطقه ای اعم از کشاوری و گیاهان دارویی، صنایع دستی و گردشگری، زیارتی، منابع ارزنده نفت و گاز،  ظرفیت های صادراتی ویژه و فارغ التحصیلان دانشگاهی با استعداد و نخبه میتواند با  رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی مبتنی بر فناوری و نوآوری در سطح منطقه ای ، ملی و فراملی با ارتقاء سطح تولید ثروت در استان و حرکت در مسیر  اشتغال پایدار و مولد تبدیل به کریدور بین المللی تولید و انتقال فناوری شود.

امید است پارک علم و فناوری استان ایلام  با حمایت مدبرانه مقامات کشوری و مدیران خردمند استانی در  ارتقاء فرهنگ نوآوری، و شکوفایی اقتصاد دانش بنیان و  بستر سازی لازم جهت انتقال و توسعه فناوری نقش بنیادی و مشارکت فعالانه  داشته باشد و در  نهادینه کردن ارزش آینده پژوهی در کلیه تصمیم سازی و تصمیم گیری مسئولین و توسعه این تفکر درآحاد و سطوح مختلف استان، از طریق تجاری سازی نتایج تحقیقات کاربردی و تولید ثروت، تبدیل نتایج پژوهشی به طرح های کارآفرین و توسعه شرکت های فناور دانش بنیان،  به مهمترین مرکز جذب نخبگان استان تبدیل شود.