شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

بازدید مدیران، معاونین و کارشناسان دانشگاه علوم پزشکی ایلام از نمایشگاه دستاوردهای فناورانه مقابله با کرونا واحدهای مستقر در پارک علم و فناوری ایلام

۲۱ تير ۱۳۹۹ ساعت:1:45:30عصر
گزارش تصویری
بازديد مديران، معاونين و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي ايلام از نمايشگاه دستاوردهاي فناورانه مقابله با كرونا واحدهاي مستقر در پارك علم و فناوري ايلام

بازديد مديران، معاونين و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي ايلام از نمايشگاه دستاوردهاي فناورانه مقابله با كرونا واحدهاي مستقر در پارك علم و فناوري ايلام

بازديد مديران، معاونين و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي ايلام از نمايشگاه دستاوردهاي فناورانه مقابله با كرونا واحدهاي مستقر در پارك علم و فناوري ايلام

بازديد مديران، معاونين و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي ايلام از نمايشگاه دستاوردهاي فناورانه مقابله با كرونا واحدهاي مستقر در پارك علم و فناوري ايلام

بازديد مديران، معاونين و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي ايلام از نمايشگاه دستاوردهاي فناورانه مقابله با كرونا واحدهاي مستقر در پارك علم و فناوري ايلام

بازديد مديران، معاونين و كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي ايلام از نمايشگاه دستاوردهاي فناورانه مقابله با كرونا واحدهاي مستقر در پارك علم و فناوري ايلام