شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

بازدید هئیت تجاری و دانشگاهی عراق از پارک علم و فناوری ایلام

۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ساعت:1:01:47عصر
با هدف بررسی توانمند های و پتانسیل های موجود از پارک علم و فناری ایلام
بازدید هئیت تجاری و دانشگاهی عراق از پارک علم و فناوری ایلام

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری ایلام روز چهارشنبه مورخ ۱۶/مردادماه/۱۳۹۷ بازدید هئیت تجاری و دانشگاهی عراقی از پارک علم و فناوری ایلام با هدف بررسی توانمند های و پتانسیل های موجود از پارک علم و فناری ایلام در جهت همکاری های بیشتر در آینده صورت گرفت

در این بازدید مقرر گردید که در زمینه های همکاری توسط طرفیت بررسی و درجلسات مشترک آتی سند همکاری امضاء گردد.


بازدید هئیت تجاری و دانشگاهی عراق از پارک علم و فناوری ایلام

بازدید هئیت تجاری و دانشگاهی عراق از پارک علم و فناوری ایلام

بازدید هئیت تجاری و دانشگاهی عراق از پارک علم و فناوری ایلام

بازدید هئیت تجاری و دانشگاهی عراق از پارک علم و فناوری ایلام

بازدید هئیت تجاری و دانشگاهی عراق از پارک علم و فناوری ایلام

بازدید هئیت تجاری و دانشگاهی عراق از پارک علم و فناوری ایلام

بازدید هئیت تجاری و دانشگاهی عراق از پارک علم و فناوری ایلام