شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

گزارش تصویری از حضور موثر پارک علم و فناوری ایلام در ۳۵ کنفرانس جهانی پارک های علم و فناوری در اصفهان

۱۲ شهريور ۱۳۹۷ ساعت:3:05:07عصر
لازم به ذکر است از سال ۲۰۰۹ این کنفرانس به ترتیب در کشورهای آمریکا، کره، دانمارک، برزیل، قطر، روسیه و ترکیه برگزار شده است و در آخرین دوره که در کشور روسیه برگزار شد با آرای کشور های حاضر در کنفرانس، ایران به عنوان میزبان کنفرانس ۲۰۱۶ انتخاب شد.
گزارش تصويري از حضور موثر پارك علم و فناوري ايلام در ۳۵ کنفرانس جهاني  پارک هاي علم و فناوري در اصفهان

گزارش تصويري از حضور موثر پارك علم و فناوري ايلام در ۳۵ کنفرانس جهاني  پارک هاي علم و فناوري در اصفهان

گزارش تصويري از حضور موثر پارك علم و فناوري ايلام در ۳۵ کنفرانس جهاني  پارک هاي علم و فناوري در اصفهان

گزارش تصويري از حضور موثر پارك علم و فناوري ايلام در ۳۵ کنفرانس جهاني  پارک هاي علم و فناوري در اصفهان

گزارش تصويري از حضور موثر پارك علم و فناوري ايلام در ۳۵ کنفرانس جهاني  پارک هاي علم و فناوري در اصفهان

گزارش تصويري از حضور موثر پارك علم و فناوري ايلام در ۳۵ کنفرانس جهاني  پارک هاي علم و فناوري در اصفهان

گزارش تصويري از حضور موثر پارك علم و فناوري ايلام در ۳۵ کنفرانس جهاني  پارک هاي علم و فناوري در اصفهان

گزارش تصويري از حضور موثر پارك علم و فناوري ايلام در ۳۵ کنفرانس جهاني  پارک هاي علم و فناوري در اصفهان