شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

نشست تخصصی ارتباط دانشگاه با کارآفرینی

۲۹ آبان ۱۳۹۷ ساعت:12:12:56عصر
این نشست با همت آموزشکده فنی و حرفهای دختران ایلام با همکاری پارک علم و فناوری ایلام در سالن جلسات آموزشکده فنی حرفه ای دختران برگزار شد.
نشست تخصصي ارتباط دانشگاه با كارآفريني

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری ایلام روز دوشنبه مورخ 28/آبان ماه/1397 نشست تخصصی "ارتباط دانشگاه با کار آفرینی"و دانشگاه نسل سوم  با همت آموزشکده فنی و حرفهای دختران ایلام با همکاری پارک علم و فناوری ایلام با حضور کارشناسان پارکک علم و فناوری ایلام و داننشجویان این آموزشکده در سالن جلسات آموزشکده فنی حرفه ای دختران برگزار شد.

مدرس این نشست خانم دکتر معتمدی سرپرست مرکز دانش آموزشی  پارک علم و فناوری ایلام پیرامون نقش بی بدیل علم و فناوری در کشور و استان، اهمیت ارتباط دانشگاه با صنعت و دولت، مطالبی را ایراد نمودند.

این نشست با هدف :

     1.لزوم تغییر و تحول در ماموریت کارآفرینی دانشگاه.

2.لزوم تعامل گسترده دانشگاه با صنعت و دولت.

3.توسعه و ارتقاء قابلیت های کار آفرینی دانشجویان.

4.اهمیت دفاتر انتقال فناوری، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری جهت انتقال دانش و تجاری سازی نتایج پژوهش های.


نشست تخصصي ارتباط دانشگاه با كارآفريني

نشست تخصصي ارتباط دانشگاه با كارآفريني

نشست تخصصي ارتباط دانشگاه با كارآفريني